HUKUK

23May 2019

                                                      … NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                                            :İsim Soyisim TC                                     […]

07Mar 2019

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği 2019 İsim değiştirme davası yahut isim değişikliği davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27.maddesine göre haklı sebeplerin varlığında açılabilir. Ayrıca ifade edilmelidir ki, aynı sebebe dayanarak isim değiştirme davası bir kez açılabilir. Bu sebeple dava dilekçesi hazırlanırken dikkatli olunmalı, kanunda ifade edilen zorunlu unsurların dilekçede bulunmasına özen gösterilmelidir. Bilinmelidir ki, her […]

07Mar 2019

Eşin dedektiflerce takip ettirilmesi – Özel Hayatın Gizliliğini İhlal -Emsal Karar 12. Ceza Dairesi         2015/16560 E.  ,  2017/4579 K.“İçtihat Metni”Mahkemesi :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Özel hayatın gizliliğini ihlalHüküm : TCK’nın 134/1, 62/1, 50, 52. maddeleri gereğince mahkumiyetÖzel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği […]

07Mar 2019

Sanığın ‘bütün avukatlar sahtekardır, sende sahtekarsın’ şeklindeki sözlerinde avukatın kamu görevi ile hakaret eylemi arasında nedensellik bağının bulunduğu 18. Ceza Dairesi         2018/2010 E.  ,  2018/6002 K.“İçtihat Metni”Hakaret suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonunda, sanığın mahkumiyetine dair Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 15/05/2014 tarih ve 2013/1080-2014/510 E-K sayılı kararın, sanık tarafından […]

01Mar 2019

HAKSIZ AZİL DURUMUNDA DAVALARIN SONUÇLANIP SONUÇLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN AVUKATIN VEKALET ÜCRETİNE HAK KAZANACAĞI – BORÇLAR KANUNU VE AVUKATLIK KANUNU GEREĞİNCE VEKİLİN GÖREVİNİ SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYGUN İFA EDİP ETMEDİĞİNİN; AZİLİN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ  Özet: Dava konusu avukatlık sözleşmesi kapsamında açılması gereken bir kısım davaların açılıp takip edildiği, bir […]

18Şub 2019

Cezaevindeki hükümlü, eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, telefonu dinleyen memura küfretti. Mağdur memurun şikayetini değerlendiren mahkeme, sanığı 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 18. Ceza Dairesi, cezaevindeki telefon dinlemesinin delil olamayacağını belirterek sanığın beraatine karar verilmesini istedi. Devreye giren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, cezaevinde idari kararla yapılan telefon dinlemelerinin hükme esas alınacağına karar verdi. Kurul, sanığın cezasını […]

18Şub 2019

Yargıtay, bir tecavüz ve darp davasında hiçbir eylemde bulunmayan bir sanığı da mahkum etti. Genel Kurul’un bu kararının ardından tecavüz ve darp olaylarında sadece suçu işleyenler değil, olaya sessiz kalıp engel olmayanların da aynı suçtan cezalandırılmasının önü açılmış oldu Kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırı suçlarında verilen yargı kararları suçların işlenmesinin azalmasına veya artmasına neden […]

18Şub 2019

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, süresiz yoksulluk nafakası ile ilgili olarak, “Sen elin adamıyla evlen bende sana ödemeye devam edeyim. Sen elin adamıyla gayrımeşru yaşa ben de sana her akşam içki paranı gönderim. Var mı böyle bir şey?” diye konuştu. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Karabük Barosu’nun Baro Sosyal […]

  • 1
  • 2